Sifon la preț de apă minerală naturală carbogazoasă

Business
05.04.2016
Autor: Alexandru Toma

La data de 1 septembrie 2013, Asociaţia Pro Consumatori (APC) a lansat campania națională Spune NU practicilor comerciale incorecte. O astfel de practică identificată și adusă la cunoștința noastră de consumatori o reprezintă mențiunea înscrisă pe ambalajul apei minerale Aqua Carpatica produsă de SC Carphatian Springs SA.

În vederea verificării aspectelor semnalate de către consumatori, APC a achiziționat din marile structuri comerciale ale capitalei cinci sortimente de apă minerală naturală carbogazificată cu denumirea comercială Aqua Carpatica.

În urma verificării etichetei celor cinci sortimente de apă minerală naturală carbogazificată, pe ambalajul acestora s-au identificat patru tipuri de mențiuni  ”Singura apă minerală natural carbogazoasă din lume fără nitrați”, „Cea mai pura apă minerală din lume”, „Apă minerală naturală carbogazificată” și „Apă minerală naturală carbogazoasă”.

Primele două mențiuni nu sunt însoțite de niciun fel de referință la date statistice sau studii din care să reiasă concluzia că această apă ar fi singura apă minerală natural carbogazoasă din lume fără nitrați, respectiv cea mai pură apă minerală din lume.

Conform art. 6 din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii, cu modificările și completările ulterioare, ”o practică comercială este considerată ca fiind înșelătoare dacă aceasta conține informații false sau, în orice situație, inclusiv prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informațiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe” dintr-o serie de elemente.

În lipsa unor studii, date statistice, rapoarte de evaluare sau alte asemenea, care să fie menționate pe ambalajul produsului, în vederea informării consumatorilor, practica de a afirma că apa minerală Aqua Carpatica este singura apă minerală natural carbogazoasă din lume fără nitrați, chiar dacă această informație poate fi în esență una corectă, reprezintă o practică comercială înșelătoare, interzisă și sancționabilă de Legea 363/2007.

„Producătorul celor 5 sortimente de apă minerală naturală nu menționează în mod explicit ce tip de apă comercializează: apă minerală naturală carbogazoasă sau carbogazificată. Acesta precizează informații contradictorii atât pe cele 2 tipuri de apă comercializate în ambalaj de sticlă cu o capacitate de 330 ml și 750 ml, cât și pe cele 3 tipuri de apă comercializate în ambalaj tip PET cu capacitate de 0,5 l, 0,5 l FORTE și 1,5 l.

Folosind această practică necinstită, producătorul induce în eroare consumatorii, creîndu-le percepția falsă că vor consuma o apă minerală naturală carbogazoasă, respectiv o apă cu un conținut de dioxid de carbon care provine direct de la sursă.

La cele de mai sus, se adaugă și cele 2 mesaje înșelătoare: „Singura apă minerală carbogazoasă din lume fără nitrați” și „Cea mai pură apă minerală din lume”.

Având în vedere cele prezentate, solicităm distribuitorului Valvis Holding Distribution să retragă de urgență după piață cele 5 sortimente de apă minerală naturală carbogazificată, iar producătorului SC Carphatian Springs SA să refacă eticheta în conformitate cu tipul real de apă minerală naturală îmbuteliată și să respecte legislația privind etichetarea apei minerale naturale.” conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC.

Asociația Pro Consumatori (APC) este o organizație neguvernamentală, apolitică și nonprofit, înființată la data de 28 februarie 1990. APC este singura organizație de utilitate publică, membră a Organizației Europene a Consumatorilor – BEUC, care are ca principal obiectiv apărarea, promovarea și reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor și intereselor consumatorilor în raporturile cu operatorii economici și instituțiile statului.

26 de ani de activitate continuă pentru apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor, pentru îmbunătățirea nivelului de informare și educare a consumatorilor, dar și pentru crearea și menținerea unui echilibru între consumatorii și profesioniștii din România.

26 de ani în care APC  a contribuit la consolidarea mișcării consumatoriste din România, la dezvoltarea politicii în domeniul protecției consumatorilor,  prin implicarea organizației în adoptarea, la nivel guvernamental, a unor decizii favorabile consumatorilor și la îmbunătățirea reprezentării consumatorilor la nivel central și local.

26 de ani în care APC  s-a evidențiat ca partener social profesionist și de dialog pentru consumatori, instituțiile administrației publice centrale și locale, pentru organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale,  o dovadă în acest sens fiind recunoașterea acesteia ca fiind de utilitate publică.

preluare APC Romania

Articole similare:

Top